Monday, December 21, 2009

Terima Kasih atas Penyertaan & Kerjasama Anda

Pihak Penganjur mengucapkan berbanyak
terima kasih

atas sokongan tuan puan dalam menjayakan persidangan ini.

Alhamdulillah ia telah berlangsung dengan lancar.Berikut adalah beberapa gambar yang sempat dimuatkan.

Jika berminat silakan download..


Selamat Datang dari Penganjur di The HillsMohon sumbangan foto koleksi peribadi anda utk dimuatkan di sini..

sila emailkan..

salam


Friday, December 11, 2009

SELAMAT DATANG KE MALINDO NUSANTARA1

Selamat datang ke Persidangan Malindo Nusantara1.
***
Pihak penganjur menantikan kedatangan perserta seminar sekalian. Bas Unand akan menunggu anda di Bendara/airport Padang pada 15hb. Dis, satu sebelah pagi dalam 8.30am dan satu lagi sebelah petang dalam 2.oopm..
****
Sila lihat tanda Malindo Nusantara1 apabila anda sudah selamat check out sama ada dalam bentuk kain rentang atau poster.
***
Bagi anda yang masih belum menjelaskan yuran, pastikan anda ada membawanya dlm bentuk RM. Kutipan akan dibuat setelah anda tiba di sana. Pihak UKM akan menyerahkan semua yuran kepada rakan panitia Unand, dan dengan itu ia mesti dijelaskan.
***
Mohon maaf.. tidak ada penangguhan lagi kerana semua kos penganjuran akan dijelaskan oleh Unand. Kita secara bersama menampung kos ini melalui yuran persidangan. Mohon anda tidak tersalah faham dengan pengutipan yuran ini..
***
Pastikan juga anda berhati-hati dengan barang berharga dan wang tunai ketika bersiar / on the street, atau berada di pasar, kota Bukittinggi.. seperti tempat kita atau bandar sibuk yang lain keadaan kehilangan wang biasa terjadi, bag snatching, pickpocket dll.. seperti juga di KL.
***
jumpa di sana...
salam
urusetia

Tuesday, December 1, 2009

SENARAI NAMA PEMBENTANG DAN TAJUK KERTAS KERJA
PERSIDANGAN MALINDO NUSANTARA 1
UKM-UNAND1. Hasan Mat Nor
Pendidikan sebagai sumber membangunkan modal insan dalam kalangan masyarakat Orang Asli Malaysia.

2. Junaidi Awang Besar, Mohd Fuad Mat Jali
Pembangunan dan pilihanraya kecil DUN Manek Urai, Kelantan, 2009

3. Mohd Fuad Mat Jali,Junaidi Awang Besar, Abdul Halim Sidek, Yahaya Ibrahim, Noor Aziah Hj. Mohd Awal, Khaidzir Hj. Ismail
Pilihanraya kecil kecil Parlimen Bukit Gantang (P59) April 2009: analisis dari sudut isu dan kaum

4 Zaini Sakawi
Aplikasi tong penstoran sisa buangan pepejal ke arah pengurusan sisa buangan lestari

5. Katiman Rostam, Zaini, Sakawi, Er Ah Choy,Aisha@Esah Hj Muhammad, Abd. Rahim Md Nor
Petempatan dan pola kejiranan di zon pinggiran wilayah metropolitan: bukti di pinggir wilayah metropolitan Klang Langat.

6. Zaini Sakawi, Katiman Rostam, Abd. Rahim Md. Nor, Mohd Harimi Mohd Ali
Kepentingan pemonitoran dan pengauditan sekitaran dalam penilaian impak alam sekitar (EIA) kearah kelestarian alam sekitar

7. Wan Idros Wan Sulaiman
Analisis keberkesanan pembinaan pasukan (team building): impaknya ke atas sumber daya manusia.

8 Abdul Hamid
Memetakan aktor politik lokal Banten paska Orde Baru

9 Rina Trisnawati, Sayekti Endah RM, dan Noor Aini Hj. Idris
Pengaruh mekanisme corporate governance terhadap asimetri informasi (Studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2004 - 2007)

10 Wiyadi, Faridah Shahadan
Analisis daya saing industri kecil dan menengah (IKM) sektor manufaktur di Jawa Tengah dan kontribusinya terhadap perekonomian wilayah

11 Amer Saifude Ghazali, Mohammad Redzuan Othman,Zulkanain Abdul Rahman
Gelagat pengundi muda dalam pilihanraya kecil di Malaysia pasca pilihanraya umum ke-12

12 Asmah Ahmad , Zaini Sakawi, Maimon Abdullah, Azizah Ahmad, dan Mohd. Harimi Mohd. Ali

Penempatan semula: kesan dan penyesuaian penduduk di petempatan semula Taman Desa Perintis, Gelang Patah, Johor.


13 Bernard Hasibuan
Penentuan atribut dan tahap bagi penilaian ekonomi alam sekitar: kajian kes kawasan pelancongan Puncak, Jawa Barat

14 Noor Azam Abd Aziz
Hasnah Abdullah Hubungan budaya dengan organisasi pembelajaran di sebuah universiti awam di Malaysia

15 Fauziah binti Ani, Khairunesa binti Isa
Isu perundangan dan implikasinya ke atas kedudukan agama Islam sebagai rasmi dan Institusi raja.

16 Hayatullah Laluddin
An overview of Islamization of knowledge from International Institute of Islamic Thought perspective.

17 Ismail Sualman,Abdullah Kassim @Muhammad, Mohd Amirul Akhbar Mohd Zulkifli

Pendekatan sense-making dalam menentukan pencarian dan kegunaan maklumat pilihanraya Presiden Indonesia di kalangan rakyat Indonesia yang bekerja di Malaysia.


18 Jalaluddin Abdul Malek
Jaringan strategik Indonesia-Malaysia dalam pembangunan modal insan di kawasan Technopole, antara Bandung High Tech Valley (BHTV) dengan Koridor Raya Multimedia (MSC)

19 Joko Waluyo,Jamzani Shodik,Lizi Fitryna
P
engaruh perdagangan bebas terhadap pertumbuhan Kota Batam tahun 1988-2008

20 Khadijah Alavi, Rahim M. Sail
Peranan wanita Melayu Malaysia dalam proses penjagaan warga tua: dilemma dan cabaran era globalisasi

21 Khairunesa binti Isa, Fauziah binti Ani
Faktor-faktor keberkesanan kepimpinan pemimpin dalam kalangan penjawat awam di Malaysia

22 Aishah@Eshah Haji Mohamed, Katiman Rostam,Rahim Mat Nor,Zaini Sakawi,Er Ah Choy
Pembandaran dan Kualiti Hidup Warga Tua Pinggir Wilayah Metropolitan

23 Ku Hasnan Bin Ku Halim
Negara bangsa Malaysia vs pertuanan Melayu: kontradiksi atau asimilasi? Satu penelitian.

24 Ku Hasnan Bin Ku Halim
Pemikiran politik Melayu quo vadisnya? Antara perubahan, tuntutan dan harapan. Apa puncanya?

25 Ku Hasnan Bin Ku Halim
Sekolah Wawasan: sosialisasi dan solidariti meniti gagasan satu Malaysia: antara impian, harapan dan cabaran

26 Ku Hasnan Bin Ku Halim
Berkhidmat untuk negara: Tun Hussein Onn dan legasi kepimpinannya.

27 Nur Azah Razali, Lutfan Jaes
Konsep pembangunan berterusan dalam konteks pengurusan alam sekitar di Malaysia

28 Lutfan bin Jaes, Mohd Hisyam bin Abdul Rahim
Prinsip pengurusan unggul dalam menangani masalah ekonomi: satu analisa daripada kisah Nabi Yusuf

29 Nur Azah Razali dan Lutfan Jaes
Dasar Alam Sekitar di Malaysia: satu perspektif umum

30 Mohamad Luthfi Abdul Rahman
Kelestarian budaya: suatu perbandingan warisan lipur lara Melayu dan Orang Asli

31 Maimon Abdullah, Asmah Ahmad, Mahani Mahmud, Norela Sulaiman, Zaini Sakawi, Mokhtar Jaafar
Pemantauan kesan pembinaan empangan Selangor ke atas populasi kelip-kelip sinkroni sebagai tarikan ekopelancongan di Kuala Selangor

32 Mazlan Che Soh
Pemasaran politik dalam pilihanraya kecil P059 Bukit Gantang

33 Mohammad Nor Othman
Sentimen “parochialism” dan halangan kepada “politik baru” di Malaysia: Suatu sorotan perkembangan politik mutakhir.

34 Mohd Sohaimi Esa, Dr. Dayu Sansalu
Tun Razak dalam Hubungan Persekutuan Tanah Melayu-Indonesia Sebelum Penubuhan Malaysia

35 Mokhtar Jaafar, Asmah Ahmad, Zaini Sakawi, Maimon Abdullah,Norela Sulaiman, Nor Zalidawati Abdul Rahman
Survival eko-pelancongan kelip-kelip Kg Kuantan pasca pembinaan Empangan Sg. Selangor, Kuala Kubu Bahru, Malaysia

36 Muhammad Iqbal, Arifin Hj Zainal
Hubungan antara penyesuaian budaya, sektor pekerjaan, jumlah gaji dengan kualiti hidup tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia.

37 Neilson Ilan Mersat, Spencer Empading Sanggin
“Politik Baru” dan “Politik Lama” di Malaysia : Pengalaman Sarawak

38 Nik Anuar Nik Mahmud, Farid Md. Zain & Muhammad
Mencari perdamaian di Patani: adakah autonomi penyelesaiannya?

39 Novi Yulia
Dendang Isabela: harmonisasi budaya dalam lirik-lirik lagi pop Malaysia-Minang

40 Nur Atiqah Abdullah, Ahmad Khairy Ahmad Domil, Norsiah Aminudin, Khairul Akmaliah Adham
Faktor-faktor pengekalan pekerja dalam firma IT di Malaysia

41 Rokiah Ismail, Zaidah Mustapha
Isu remaja berisiko di Malaysia:ke arah kesejahteraan individu dan masyarakat

42 Mohammad Redzuan Othman, Shaharuddin Badaruddin
Aksi politik Islam dalam siri Pilihan Raya Kecil 2008-2009

43 Siti Sarawati Bt. Johar
Kecerdasan emosi dan spiritual pekerja melalui kepimpinan ketua dari perspektif model ESQ ARY GINANJAR: Cabaran dan harapan modal insan

44 Zahrul Akmal Damin
Pasaran dan walfareisme: satu analisis dari perspektif Islam

45 Zaini Sakawi, Sharifah Mastura Syed Abdullah, Othman Jaafar, Mastura Mahmud
Analisis kualiti bau dari tapak pelupusan berdasarkan persepsi masyarakat setempat: kajian kes di tapak pelupusan Pajam, Nilai.

46 Suhana Saad,
Bandaraya Islam dan urustadbir bandar: kajian kes di Kota Bharu, Kelantan

47. Kartini Aboo Talib@Khalid, Suhana Saad
The politics of alliance in plural society: efforts, issues and rhetoric.

48. Aziz Shafie
Penggunaan sistem maklumat geografi (GIS) dalam bidang kesihatan awam di Malaysia.

49. Rosmadi Fauzi, Mohammad Redzuan Othman
Pemodelan Ruangan Pengundian: Satu Aplikasi Sistem Maklumat Geografi dalam Kajian Pilihan Raya di Malaysia

50. Norlizah Che Hassan, Sarimah Che Hassan
Mengenalpasti konsep kendiri pelajar (remaja dari keluarga ibu tunggal) dan kaitannya dengan tingkahlaku delinkuen.

51. Armanurah Mohamad, Sarimah Che Hassan, Abdul Razak Amir
Pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan keusahawanan

52 Hasnah Ali, Sanep Ahmad, Amizatul Hawariah
Faktor buruh dalam mempengaruhi perletakan industri di Malaysia.

53 Hasnah Ali dan Noorsafiza Mohd Sapie
Perubahan struktur dan sumbangan sektor perindustrian terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah di Malaysia.

54 Haziyah Hussin
Falsafah Dalam Penghasilan Motif ukiran Kayu Melayu Tradisi Di Semenanjung Malaysia

55 Zamri Bin Sulaiman
Konsep 1 Malaysia: pendekatan Malaysia dalam menjamin keselamatan negara melalui integrasi nasional

56. Noviarti, Jamaluddin Md. Jahi, Abd.Rahim Md. Nor
Persekitaran Kerja Isi Rumah Nelayan di Sumatera Barat: Kekangan dan Respon

57. Nidzam Sulaiman
Runtuhnya Tembok Hegemoni dalam Politik Malaysia

58 Rahilah Omar, Nordin Hussin,Khazin Mohd. Tamrin, Nelmawarni
Masyarakat Bugis Di Johor: Kedatangan Dan Petempatan

59 Junaenah Sulehan, Ong Puay Liu, Noorahamah Hj. Abu Bakar, Yusof Hj. Abdullah Abd Hair Awang
Komuniti sempadan Kalimantan-Sarawak: Implikasi konflik rantau terhadap kelangsungan hidup lokal

60 Abdul Hadi Harman Shah, Rashila Ramli2, Nor Azizan Idris, Mohd. Samsudin
Rupawan Ahmad
Mengungkap Keamanan Komuniti Di Malaysia

61 Mohd Yusof Hj.Abdullah,Norizan Abd. Razak, Farizah Mohd Noor
Inisiatif Merapatkan Jurang Digital Melalui Jenii Untuk Memenuhi Keperluan Warga Emas Di Malaysia

62 Norsiah Aminudin & Nik Mustasim Abd Rahman.

Selection Methods in Malaysian Organizations: An Assessment Organization Size and Industrial Sector.

Nota: Jika ada perserta yang membatalkan penyertaan, mohon maklumkan kepada Dr. Kartini atau Puan Suhana secepat mungkin untuk kemaskini senarai penyertaan.
Jadual pembentangan akan dimaklumkan pada awal minggu hadapan.


CHECK LIST

PERINGATAN KEPADA PESERTA

1. Yuran hendaklah dijelaskan sebelum berlepas, untuk membolehkan kertas kerja penuh anda dimasukkan kedalam prosiding. Cara pembayaran ialah tunai, bank-in ke CIMB diterima. Sila rujuk posting yang terdahulu dari blog ini.

2. Tarikh akhir penghantaran full paper ialah pada 7/12/2009, jam 5pm. Kelewatan menyebabkan kertas kerja anda tidak dapat dimasukkan kedalam prosiding.

3. Pastikan anda telah membuat pertukaran duit dari RM ke Rph Indonesia sebelum bertolak.

4. Pastikan anda menyedia wang sebanyak Rph100,000 bagi membayar airport tax.

5. Pastikan tarikh sah passport anda melebihi 6 bulan dari tarikh tamat.

6. Peserta digalakkan menyediakan powerpoint slides untuk pembentangan. Laptop dan LCD akan disediakan oleh pihak UNAND.

7. Peserta dinasihatkan membawa persalinan yang sesuai bagi menghadiri jamuan makan malam bersama Wali Kota (Datuk Bandar) pada 15/12/2009 malam perasmian.

8. Sila maklumkan kepada saudara Aidinil ke email beliau azetra@yahoo.co.id atau Nidzam/Kartini (nizamm01@ukm.my/kartini_khalid@yahoo.com)bagi ketibaan penerbangan pagi atau petang (tiba dan pulang) bagi memudahkan pengurusan pengangkutan disediakan.

9. Bagi yang membuat tempahan penginapan di Hotel The HILL, sila reconfirm reservation kepada pihak hotel 7 hari sebelum persidangan diadakan.

Monday, November 30, 2009

TEMPAHAN HOTEL -- SEGERA!

PERHATIAN
Peserta diminta membuat tempahan hotel seberapa segera. Musim cuti sekolah akan menyukarkan tempahan diperolehi. Sila hubungi hotel The Hill di talian
+62-752-35000 atau Saudara INDRADIN di talian +62-812-6700508
atau email untuk mohon bantuan dari saudara INDRADIN,
indrazainudin@yahoo.com
Jika peserta menghadapi masalah menghubungi talian hotel The HILL, jangan lupa untuk dial kod antarabangsa ke talian 00-62-752-35000


Thursday, November 19, 2009

NO ACCOUNT BANK UNTUK BAYARAN YURAN PESERTA

Yuran peserta harus dijelaskan sebelum menyertai seminar untuk membolehkan kertas kerja peserta dimasukkan kedalam PROSIDING
sebelum atau pada 10 Disember 2009

TEMPAHAN HOTEL THE HILL

MAKLUMAT DARI BAPAK DESWIN.

TEMPAHAN BOLEH DILAKUKAN TERUS KE THE HILL DENGAN MENELEFON NOMBOR INI 62-752-35000

Maklumat ringkas peserta

Peringatan:
Peserta yang masih belum menghantar kertas kerja penuh, mohon dicatat maklumat ringkas seperti nama penuh, institusi/universiti, contact number (email dan telefon) untuk dimasukkan ke dalam buku panduan dan program persidangan.
Kerjasama semua adalah amat dihargai.

Monday, November 16, 2009

KERTAS KERJA PENUH

Peringatan:

Suka diingatkan kertas kerja penuh perlu di hantar sebelum atau pada 7 Disember 2009 bagi tujuan dimasukkan kedalam Prosiding.

Kepada warga UKM, suka diingatkan untuk mengisi U3P dan SPKLN. Harap maklum bahawa SPKLN hanya boleh dipohon setelah U3P diisi dan diluluskan.

Untuk makluman, tarikh akhir penerimaan abstrak dan penyertaan sudah ditutup.

Para peserta diminta menghubungi pihak hotel untuk membuat tempahan penginapan sendiri.

Tuesday, November 10, 2009

INFO PENGANGKUTAN

PERHATIAN: Pihak UNAND akan menyediakan bas/coaster dari Bandara (Padang airport) ke Bukittinggi untuk tempoh masa ketibaan penerbangan pagi dan petang bagi peserta yang tiba pada 15/11/2009 dan pada hari selepas seminar iaitu 18/11/2009 perjalanan dari Bukittinggi ke Bandara (Padang airport).

Monday, November 9, 2009

INFO TERKINI LOGISTIK dengan HARGA CORPORATE

PERHATIAN: Di maklumkan maklumat terkini bagi info logistik kepada peserta. Bayaran yuran pembentangan seminar sudah boleh dibuat kepada pihak sekretariat. Bayaran tunai, postal order dan cek (tidak berpalang) boleh dihantar kepada pihak sekretariat.

Peserta yang ingin membuat tempahan hotel di Bukittinggi, sila maklumkan kepada pihak hotel bahawa saudara/i adalah peserta persidangan Malindo Nusantara 1. Ini disebabkan urusetia UNAND telah membuat blok booking untuk peserta yang datang ke persidangan ini.

a. Hotel the Hill
Tempahan boleh dibuat terus kepada Bapak Deswin pada talian 08126782261. Kadar sewa semalam ialah Superior $500,000 rupiah dan Deluxe $600,000 rupiah. Persidangan akan diadakan dihotel ini dan pihak sekretariat juga akan menginap di sini.

http://www.thehillsbukittinggi.com/home.php

Peserta boleh juga membuat tempahan di hotel yang disenaraikan di bawah:

b. Dymens Hotel (tiada corporate rate). Hubungi talian: 62-752-21015
i Standard $225,000 rupiah
ii. Deluxe $275,000 rupiah
iii. VIP $375,000 rupiah


c. Hotel Grand Malindo. Hubungi talian 62-752-625823. Alamat Jl. Panorama No. 30 Bukittinggi 26115
i. Superior $320,000 rupiah
ii. VIP $450,000 rupiah

http://www.gtahotels.com/hotels/grand_malindo_hotel_sumatera.htm

grand_malindo@yahoo.com


d. Bagindo Hotel. Hubungi talian 62-752-23100.
i. Standard $225,000 rupiah
ii. family $250,000 rupiah
iii. Deluxe $275,000 rupiah
iv. VIP $300,000 rupiah

Wednesday, November 4, 2009

INFO LOGISTIK

Ini adalah maklumat mengenai logistik di Bukittinggi. Peserta digalakkan membuat tempahan sendiri dengan menghubungi mana-mana hotel yang disenaraikan di bawah:
Peserta digalakkan untuk menempah penginapan di The Hills Hotel kerana persidangan akan diadakan dihotel tersebut dan urusetia petugas juga akan berada di hotel ini. Harap maklum.

1. The HILLS Bukittinggi Hotel & Convention Ctr. (4 stars)
Jl. Laras Dt Bandaro, Bukittingi, 26115 West Sumatra, Indonesia
Phone: 62-752-35000 Fax: 62-752-23800
http://www/thehillsbukittingi.com/home.php
(harga semalam di hotel ini ialah sekitar $500,000Rph.)


2. Royal Denai Hotel (3 stars)
Jl. Dr. Rivai No. 26 Bukittingi 26114
Phone: 62-752-32920/32657 Fax:62-752-33490
Email: hotel-royaldenai@bukittinggi.wasnatra.net.id
http://www.royaldenaihotel.indonesiatravel.bix/2008/11/27/enjoy-with-royal-denai-bukittinggi/


3. Grand Malindo (2 stars)
Jl. Panorama No.30 Bukittinggi 26225
Phone: 62-752-625823 Fax: 62-752-624790
Email: grand_malindo@yahoo.com
http://www.gtahotels.com/hotels/grand_malindo_hotel_sumatera.htm


4. Dymens Hotel Internasional (1 star)
Jl. Nawawi 1,3,5 Bukittinggi 26116
Phone: 62-752-21015/23444/23440 Fax: 62-752-21613/23440


5. Hotel Bagindo (1 star)
Jl. Jend. Sudirman No. 45 Bukittingi 26116
Phone: 62-752-23100/21279/21286 Fax: 62-752-23370


6. Hotel Kharisma (1 star)
Jl. Jend. Sudirman No. 57 Bukittinggi 26112
Phone: 62-752-62690 Fax: 62-752-32025
Email: kharismahotel@plasa.com

Thursday, October 22, 2009

Maklumat Mutakhir

Memandangkan gempa bumi yang berlaku di Padang, Indonesia baru-baru ini, Urusetia UNAND dan UKM telah bersetuju untuk menangguhkan persidangan ini pada:

Tarikh persidangan: 16-17 Disember 2009
Tempat: Bukittinggi

Oleh kerana penangguhan ke tarikh baru ini dan atas permintaan ramai tarikh penyerahan abstrak turut dilanjutkan kepada 2 November 2009. Sila serahkan abstrak ke alamat email berikut:
pn.suhana@gmail.com atau kartini_khalid@hotmail.com

Harap maklum.

Thursday, October 8, 2009

Makluman TERKINI

Memandangkan kemusnahan yang besar berlaku di Padang, Sumatera, urusetia mengambil pendirian tunggu dan lihat dahulu dari keputusan UNAND. Adalah tidak sesuai untuk menggesa mereka membuat keputusan sama ada meneruskan, menangguh, mahupun membatalkan seminar ini sekarang. Sebaiknya mereka diberi ruang untuk seminggu atau dua minggu lagi. Terdapa juga cadangan memindahkan tempat seminar ke Bukit Tinggi yang tidak begitu terkesan dengan gempa. Perkara ini akan difikirkan.

Urusetia telah menerima 38 abstrak dari peserta dan setelah disemak, hampir kesemuanya diterima untuk pembentangan. Berikut adalah senarai nama peserta yang telah diterima.

Senarai peserta kertas kerja bagi persidangan Malindo Nusantara 1


1. Amer Saifude Ghazali, Mohamad Redzuan Othman, Zulkarnain Abdul Rahman
2. Bernard Hasibuan (Jakarta)
3. Fauziah binti Ani dan Khairunesa binti Isa, UTHM

4. Hasan Mat Nor, FPI UKM
5. Ismail Sualman UiTM Shah Alam
6. Jalaluddin Abdul Malek, UKM

7. Katiman Rostam, Zaini Sakawi, Er Ah Choy, Aisha@Esah Hj Muhammad & Abd. Rahim Md Nor, UKM
8.Khairunesa binti Isa dan Fauziah binti Ani, UTHM
9. Ku Hasnan Bin Ku Halim, UTHM
10. Ku Hasnan Bin Ku Halim, UTHM
11.Mazlan Bin Che Soh & Shaharuddin bin Badaruddin, UiTM
12. Mohd Sohaimi Esa & Dr. Dayu Sansalu, UMSabah
13. Mokhtar Jaafar, Asmah Ahmad1, Zaini Sakawi, Maimon Abdullah, Norela Sulaiman, Nor Zalidawati Abdul Rahman, UKM
14. Muhammad Iqbal, UKM
15. Dr Neilson Ilan Mersat dan Prof Madya Dr Spencer Empading Sanggin, UniMas.
16. Nik Anuar Nik Mahmud, Farid Md. Zain & Muhammad, UKM
17. Novi Yulia, Indonesia
18. Prof. Madya Dr. Rokiah Ismail dan Puan Zaidah Mustapha, UKM
19. Prof. Dr. Mohammad Redzuan Othman (Universiti Malaya) & Prof. Madya Shaharuddin Badaruddin (Universiti Teknologi MARA)
20. Siti Sarawati Bt. Johar, UTHM
21. Noor Sulastry Yurni Ahmad, UM

22. Ab. Bassit Husain (UniKL-MIAT) & Sulastry Yurni Ahmad (UM)
23. Wan Idros Wan Sulaiman, Universiti Kebangsaan Malaysia
24. ZAINI SAKAWI, KATIMAN ROSTAM, ABD. RAHIM MD NOR, MOHD HAIRIMI MOHD ALI
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
25. Zaini Sakawi, UKM
26. Suhana Saad, UKM
27. Ahmad Nidzammudin Sulaiman, UKM
28. Nor Azlizan Mat Enh, UKM
29. Kartini Aboo Talib @ Khalid, UKM
30. Dra Rina Trisnawati MSi.Ak.Ph.D, Sayekti Endah RM, SE MSi. Ak Prof. Dr. Noor Aini Hj. Idris, FEP UKM
31. Drs Wiyadi MM Ph.D, & Prof. Madya Dr Faridah Shahadan Universitas Muhammadiyah Surakarta/UKM
32. Abdul Hamid Dosen, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
33. Nur Azah Razali dan Lutfan Jaes, UTHM
34. Lutfan bin Jaes dan Mohd Hisyam bin Abdul Rahim, UTHM
35. Zahrul Akmal Damin, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
36. Mohamad Luthfi Abdul Rahman, USM Pulau Pinang
37. Dr. Hayatullah Laluddin, UKM
38. JUNAIDI AWANG BESAR & Prof Madya Dr Fuad Mat Jali, UKM

Saudara/i sekalian akan dihubungi untuk makluman terkini.

Wednesday, August 19, 2009

PERSIDANGAN MALINDO NUSANTARA I


Tarikh : 16-17 Disember 2009
Tempat: Universitas Andalas, Padang, Sumatera, Indonesia.

Anjuran UKM-Univ. Andalas Padang, Sumatera
TemaDinamika pembangunan sosial-ekonomi-politik nusantara kontemporer
dan cabaran abad-21
Subtema

i. Gerakan sosial politik semasa
ii. Persekitaran lestari
iii. Pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia
iv. Autonomi daerah dan desentralisasi
v. Politik serantau
vi. Isu-isu global semasa
Yuran penyertaan
Yuran penyertaan dari Malaysia: RM300
Yuran penyertaan tanpa bentang: RM200
Yuran pelajar (Siswazah) Malaysia: RM200
Yuran pelajar tanpa bentang: RM100
Yuran peserta antarabangsa USD200.00

Peserta digalakkan membuat pembayaran sebelum atau pada
10 Disember 2009
untuk membolehkan kertas kerja dimasukkan dalam prosiding. Cara pembayaran akan dimaklumkan kelak.

Tarikh akhir penerimaan abstrak
30 September 2009
Tarikh pengumuman abstrak yang diterima/tolak 5 Oktober 2009
Tarikh akhir Penerimaan kertas kerja lengkap: 7 Disember 2009Format penulisan
a. Abstrak – sekitar 200 perkataan
b. Kertas lengkap: 10-15hlmn (1.5 spacing), font Times New Roman, saiz 12
c. Butiran diri diperlukan semasa menyerahkan abstrak:
nama, tajuk kertas, email, institusi, alamat, nombor telefon.
d. Rujukan menggunakan sistem Harvard
i. Contoh: (Almond 2004: 52)
ii. Nota kaki boleh digunakan untuk penjelasan lanjut sesuatu perkara
iii.Eg. Rujukan/Biblio: Nama. Tahun. Tajuk. Tempat penerbitan. Penerbit
iv. Bahasa: Bahasa Melayu, Indonesia atau Inggeris

Sila email abstrak dan kertas kerja lengkap anda kepada email berikut;
pn.suhana@gmail.com

Prosiding akan disediakan dalam bentuk CD

Sebarang pertanyaan, sila email:

Suhana Saad
pn.suhana@gmail.com
Tel 03 89213917
atau
kartini_khalid@yahoo.com
Tel 03 89215468


UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
Maklumat hotel di Padang, Sumatera Indonesia

a) Hotel Mariani (taraf 2 bintang) : http://hotels-indonesia-en.globalhotelindex.com/padang/hotel_mariani_international_2465316en.html

b) Grand malindo http://www.gtahotels.com/hotels/grand_malindo_hotel_sumatera.htm

grand_malindo@yahoo.com

c) The Hills Hotel http://www.thehillsbukittinggi.com/home.php

d) Ina Muara : http://ina.innamuara.com/


e) Pangeran City: www.hotelpangeran.com/city


PERHATIAN

1. Peserta dikehendaki menyatakan Persidangan Malindo Nusantara 1 semasa membuat tempahan hotel untuk mendapatkan rate yang dikhaskan (corporate rate) untuk seminar ini.
2. Pihak penganjur UNAND menyediakan kemudahan bas dari airport ke hotel (hotel yang tersenarai di atas) sehari sebelum dan selepas seminar. Perkhidmatan bas juga disediakan kepada peserta dari hotel ke tempat persidangan pada 2 hari seminar tersebut.


3. Peserta dari UKM, diingatkan untuk mengisi borang U3P dan SPKLN (sistem perjalanan ke luar negeri, 30 hari lebih awal dari tarikh persidangan untuk mendapatkan kelulusan).


4. AirAsia mempunyai hanya 2 penerbangan terus ke Padang dalam sehari iaitu jam 8 pagi dan 2.10 tengahari. Harap maklum.