Tuesday, December 1, 2009

SENARAI NAMA PEMBENTANG DAN TAJUK KERTAS KERJA
PERSIDANGAN MALINDO NUSANTARA 1
UKM-UNAND1. Hasan Mat Nor
Pendidikan sebagai sumber membangunkan modal insan dalam kalangan masyarakat Orang Asli Malaysia.

2. Junaidi Awang Besar, Mohd Fuad Mat Jali
Pembangunan dan pilihanraya kecil DUN Manek Urai, Kelantan, 2009

3. Mohd Fuad Mat Jali,Junaidi Awang Besar, Abdul Halim Sidek, Yahaya Ibrahim, Noor Aziah Hj. Mohd Awal, Khaidzir Hj. Ismail
Pilihanraya kecil kecil Parlimen Bukit Gantang (P59) April 2009: analisis dari sudut isu dan kaum

4 Zaini Sakawi
Aplikasi tong penstoran sisa buangan pepejal ke arah pengurusan sisa buangan lestari

5. Katiman Rostam, Zaini, Sakawi, Er Ah Choy,Aisha@Esah Hj Muhammad, Abd. Rahim Md Nor
Petempatan dan pola kejiranan di zon pinggiran wilayah metropolitan: bukti di pinggir wilayah metropolitan Klang Langat.

6. Zaini Sakawi, Katiman Rostam, Abd. Rahim Md. Nor, Mohd Harimi Mohd Ali
Kepentingan pemonitoran dan pengauditan sekitaran dalam penilaian impak alam sekitar (EIA) kearah kelestarian alam sekitar

7. Wan Idros Wan Sulaiman
Analisis keberkesanan pembinaan pasukan (team building): impaknya ke atas sumber daya manusia.

8 Abdul Hamid
Memetakan aktor politik lokal Banten paska Orde Baru

9 Rina Trisnawati, Sayekti Endah RM, dan Noor Aini Hj. Idris
Pengaruh mekanisme corporate governance terhadap asimetri informasi (Studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2004 - 2007)

10 Wiyadi, Faridah Shahadan
Analisis daya saing industri kecil dan menengah (IKM) sektor manufaktur di Jawa Tengah dan kontribusinya terhadap perekonomian wilayah

11 Amer Saifude Ghazali, Mohammad Redzuan Othman,Zulkanain Abdul Rahman
Gelagat pengundi muda dalam pilihanraya kecil di Malaysia pasca pilihanraya umum ke-12

12 Asmah Ahmad , Zaini Sakawi, Maimon Abdullah, Azizah Ahmad, dan Mohd. Harimi Mohd. Ali

Penempatan semula: kesan dan penyesuaian penduduk di petempatan semula Taman Desa Perintis, Gelang Patah, Johor.


13 Bernard Hasibuan
Penentuan atribut dan tahap bagi penilaian ekonomi alam sekitar: kajian kes kawasan pelancongan Puncak, Jawa Barat

14 Noor Azam Abd Aziz
Hasnah Abdullah Hubungan budaya dengan organisasi pembelajaran di sebuah universiti awam di Malaysia

15 Fauziah binti Ani, Khairunesa binti Isa
Isu perundangan dan implikasinya ke atas kedudukan agama Islam sebagai rasmi dan Institusi raja.

16 Hayatullah Laluddin
An overview of Islamization of knowledge from International Institute of Islamic Thought perspective.

17 Ismail Sualman,Abdullah Kassim @Muhammad, Mohd Amirul Akhbar Mohd Zulkifli

Pendekatan sense-making dalam menentukan pencarian dan kegunaan maklumat pilihanraya Presiden Indonesia di kalangan rakyat Indonesia yang bekerja di Malaysia.


18 Jalaluddin Abdul Malek
Jaringan strategik Indonesia-Malaysia dalam pembangunan modal insan di kawasan Technopole, antara Bandung High Tech Valley (BHTV) dengan Koridor Raya Multimedia (MSC)

19 Joko Waluyo,Jamzani Shodik,Lizi Fitryna
P
engaruh perdagangan bebas terhadap pertumbuhan Kota Batam tahun 1988-2008

20 Khadijah Alavi, Rahim M. Sail
Peranan wanita Melayu Malaysia dalam proses penjagaan warga tua: dilemma dan cabaran era globalisasi

21 Khairunesa binti Isa, Fauziah binti Ani
Faktor-faktor keberkesanan kepimpinan pemimpin dalam kalangan penjawat awam di Malaysia

22 Aishah@Eshah Haji Mohamed, Katiman Rostam,Rahim Mat Nor,Zaini Sakawi,Er Ah Choy
Pembandaran dan Kualiti Hidup Warga Tua Pinggir Wilayah Metropolitan

23 Ku Hasnan Bin Ku Halim
Negara bangsa Malaysia vs pertuanan Melayu: kontradiksi atau asimilasi? Satu penelitian.

24 Ku Hasnan Bin Ku Halim
Pemikiran politik Melayu quo vadisnya? Antara perubahan, tuntutan dan harapan. Apa puncanya?

25 Ku Hasnan Bin Ku Halim
Sekolah Wawasan: sosialisasi dan solidariti meniti gagasan satu Malaysia: antara impian, harapan dan cabaran

26 Ku Hasnan Bin Ku Halim
Berkhidmat untuk negara: Tun Hussein Onn dan legasi kepimpinannya.

27 Nur Azah Razali, Lutfan Jaes
Konsep pembangunan berterusan dalam konteks pengurusan alam sekitar di Malaysia

28 Lutfan bin Jaes, Mohd Hisyam bin Abdul Rahim
Prinsip pengurusan unggul dalam menangani masalah ekonomi: satu analisa daripada kisah Nabi Yusuf

29 Nur Azah Razali dan Lutfan Jaes
Dasar Alam Sekitar di Malaysia: satu perspektif umum

30 Mohamad Luthfi Abdul Rahman
Kelestarian budaya: suatu perbandingan warisan lipur lara Melayu dan Orang Asli

31 Maimon Abdullah, Asmah Ahmad, Mahani Mahmud, Norela Sulaiman, Zaini Sakawi, Mokhtar Jaafar
Pemantauan kesan pembinaan empangan Selangor ke atas populasi kelip-kelip sinkroni sebagai tarikan ekopelancongan di Kuala Selangor

32 Mazlan Che Soh
Pemasaran politik dalam pilihanraya kecil P059 Bukit Gantang

33 Mohammad Nor Othman
Sentimen “parochialism” dan halangan kepada “politik baru” di Malaysia: Suatu sorotan perkembangan politik mutakhir.

34 Mohd Sohaimi Esa, Dr. Dayu Sansalu
Tun Razak dalam Hubungan Persekutuan Tanah Melayu-Indonesia Sebelum Penubuhan Malaysia

35 Mokhtar Jaafar, Asmah Ahmad, Zaini Sakawi, Maimon Abdullah,Norela Sulaiman, Nor Zalidawati Abdul Rahman
Survival eko-pelancongan kelip-kelip Kg Kuantan pasca pembinaan Empangan Sg. Selangor, Kuala Kubu Bahru, Malaysia

36 Muhammad Iqbal, Arifin Hj Zainal
Hubungan antara penyesuaian budaya, sektor pekerjaan, jumlah gaji dengan kualiti hidup tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia.

37 Neilson Ilan Mersat, Spencer Empading Sanggin
“Politik Baru” dan “Politik Lama” di Malaysia : Pengalaman Sarawak

38 Nik Anuar Nik Mahmud, Farid Md. Zain & Muhammad
Mencari perdamaian di Patani: adakah autonomi penyelesaiannya?

39 Novi Yulia
Dendang Isabela: harmonisasi budaya dalam lirik-lirik lagi pop Malaysia-Minang

40 Nur Atiqah Abdullah, Ahmad Khairy Ahmad Domil, Norsiah Aminudin, Khairul Akmaliah Adham
Faktor-faktor pengekalan pekerja dalam firma IT di Malaysia

41 Rokiah Ismail, Zaidah Mustapha
Isu remaja berisiko di Malaysia:ke arah kesejahteraan individu dan masyarakat

42 Mohammad Redzuan Othman, Shaharuddin Badaruddin
Aksi politik Islam dalam siri Pilihan Raya Kecil 2008-2009

43 Siti Sarawati Bt. Johar
Kecerdasan emosi dan spiritual pekerja melalui kepimpinan ketua dari perspektif model ESQ ARY GINANJAR: Cabaran dan harapan modal insan

44 Zahrul Akmal Damin
Pasaran dan walfareisme: satu analisis dari perspektif Islam

45 Zaini Sakawi, Sharifah Mastura Syed Abdullah, Othman Jaafar, Mastura Mahmud
Analisis kualiti bau dari tapak pelupusan berdasarkan persepsi masyarakat setempat: kajian kes di tapak pelupusan Pajam, Nilai.

46 Suhana Saad,
Bandaraya Islam dan urustadbir bandar: kajian kes di Kota Bharu, Kelantan

47. Kartini Aboo Talib@Khalid, Suhana Saad
The politics of alliance in plural society: efforts, issues and rhetoric.

48. Aziz Shafie
Penggunaan sistem maklumat geografi (GIS) dalam bidang kesihatan awam di Malaysia.

49. Rosmadi Fauzi, Mohammad Redzuan Othman
Pemodelan Ruangan Pengundian: Satu Aplikasi Sistem Maklumat Geografi dalam Kajian Pilihan Raya di Malaysia

50. Norlizah Che Hassan, Sarimah Che Hassan
Mengenalpasti konsep kendiri pelajar (remaja dari keluarga ibu tunggal) dan kaitannya dengan tingkahlaku delinkuen.

51. Armanurah Mohamad, Sarimah Che Hassan, Abdul Razak Amir
Pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan keusahawanan

52 Hasnah Ali, Sanep Ahmad, Amizatul Hawariah
Faktor buruh dalam mempengaruhi perletakan industri di Malaysia.

53 Hasnah Ali dan Noorsafiza Mohd Sapie
Perubahan struktur dan sumbangan sektor perindustrian terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah di Malaysia.

54 Haziyah Hussin
Falsafah Dalam Penghasilan Motif ukiran Kayu Melayu Tradisi Di Semenanjung Malaysia

55 Zamri Bin Sulaiman
Konsep 1 Malaysia: pendekatan Malaysia dalam menjamin keselamatan negara melalui integrasi nasional

56. Noviarti, Jamaluddin Md. Jahi, Abd.Rahim Md. Nor
Persekitaran Kerja Isi Rumah Nelayan di Sumatera Barat: Kekangan dan Respon

57. Nidzam Sulaiman
Runtuhnya Tembok Hegemoni dalam Politik Malaysia

58 Rahilah Omar, Nordin Hussin,Khazin Mohd. Tamrin, Nelmawarni
Masyarakat Bugis Di Johor: Kedatangan Dan Petempatan

59 Junaenah Sulehan, Ong Puay Liu, Noorahamah Hj. Abu Bakar, Yusof Hj. Abdullah Abd Hair Awang
Komuniti sempadan Kalimantan-Sarawak: Implikasi konflik rantau terhadap kelangsungan hidup lokal

60 Abdul Hadi Harman Shah, Rashila Ramli2, Nor Azizan Idris, Mohd. Samsudin
Rupawan Ahmad
Mengungkap Keamanan Komuniti Di Malaysia

61 Mohd Yusof Hj.Abdullah,Norizan Abd. Razak, Farizah Mohd Noor
Inisiatif Merapatkan Jurang Digital Melalui Jenii Untuk Memenuhi Keperluan Warga Emas Di Malaysia

62 Norsiah Aminudin & Nik Mustasim Abd Rahman.

Selection Methods in Malaysian Organizations: An Assessment Organization Size and Industrial Sector.

Nota: Jika ada perserta yang membatalkan penyertaan, mohon maklumkan kepada Dr. Kartini atau Puan Suhana secepat mungkin untuk kemaskini senarai penyertaan.
Jadual pembentangan akan dimaklumkan pada awal minggu hadapan.


No comments:

Post a Comment