Thursday, October 8, 2009

Makluman TERKINI

Memandangkan kemusnahan yang besar berlaku di Padang, Sumatera, urusetia mengambil pendirian tunggu dan lihat dahulu dari keputusan UNAND. Adalah tidak sesuai untuk menggesa mereka membuat keputusan sama ada meneruskan, menangguh, mahupun membatalkan seminar ini sekarang. Sebaiknya mereka diberi ruang untuk seminggu atau dua minggu lagi. Terdapa juga cadangan memindahkan tempat seminar ke Bukit Tinggi yang tidak begitu terkesan dengan gempa. Perkara ini akan difikirkan.

Urusetia telah menerima 38 abstrak dari peserta dan setelah disemak, hampir kesemuanya diterima untuk pembentangan. Berikut adalah senarai nama peserta yang telah diterima.

Senarai peserta kertas kerja bagi persidangan Malindo Nusantara 1


1. Amer Saifude Ghazali, Mohamad Redzuan Othman, Zulkarnain Abdul Rahman
2. Bernard Hasibuan (Jakarta)
3. Fauziah binti Ani dan Khairunesa binti Isa, UTHM

4. Hasan Mat Nor, FPI UKM
5. Ismail Sualman UiTM Shah Alam
6. Jalaluddin Abdul Malek, UKM

7. Katiman Rostam, Zaini Sakawi, Er Ah Choy, Aisha@Esah Hj Muhammad & Abd. Rahim Md Nor, UKM
8.Khairunesa binti Isa dan Fauziah binti Ani, UTHM
9. Ku Hasnan Bin Ku Halim, UTHM
10. Ku Hasnan Bin Ku Halim, UTHM
11.Mazlan Bin Che Soh & Shaharuddin bin Badaruddin, UiTM
12. Mohd Sohaimi Esa & Dr. Dayu Sansalu, UMSabah
13. Mokhtar Jaafar, Asmah Ahmad1, Zaini Sakawi, Maimon Abdullah, Norela Sulaiman, Nor Zalidawati Abdul Rahman, UKM
14. Muhammad Iqbal, UKM
15. Dr Neilson Ilan Mersat dan Prof Madya Dr Spencer Empading Sanggin, UniMas.
16. Nik Anuar Nik Mahmud, Farid Md. Zain & Muhammad, UKM
17. Novi Yulia, Indonesia
18. Prof. Madya Dr. Rokiah Ismail dan Puan Zaidah Mustapha, UKM
19. Prof. Dr. Mohammad Redzuan Othman (Universiti Malaya) & Prof. Madya Shaharuddin Badaruddin (Universiti Teknologi MARA)
20. Siti Sarawati Bt. Johar, UTHM
21. Noor Sulastry Yurni Ahmad, UM

22. Ab. Bassit Husain (UniKL-MIAT) & Sulastry Yurni Ahmad (UM)
23. Wan Idros Wan Sulaiman, Universiti Kebangsaan Malaysia
24. ZAINI SAKAWI, KATIMAN ROSTAM, ABD. RAHIM MD NOR, MOHD HAIRIMI MOHD ALI
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
25. Zaini Sakawi, UKM
26. Suhana Saad, UKM
27. Ahmad Nidzammudin Sulaiman, UKM
28. Nor Azlizan Mat Enh, UKM
29. Kartini Aboo Talib @ Khalid, UKM
30. Dra Rina Trisnawati MSi.Ak.Ph.D, Sayekti Endah RM, SE MSi. Ak Prof. Dr. Noor Aini Hj. Idris, FEP UKM
31. Drs Wiyadi MM Ph.D, & Prof. Madya Dr Faridah Shahadan Universitas Muhammadiyah Surakarta/UKM
32. Abdul Hamid Dosen, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
33. Nur Azah Razali dan Lutfan Jaes, UTHM
34. Lutfan bin Jaes dan Mohd Hisyam bin Abdul Rahim, UTHM
35. Zahrul Akmal Damin, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
36. Mohamad Luthfi Abdul Rahman, USM Pulau Pinang
37. Dr. Hayatullah Laluddin, UKM
38. JUNAIDI AWANG BESAR & Prof Madya Dr Fuad Mat Jali, UKM

Saudara/i sekalian akan dihubungi untuk makluman terkini.

No comments:

Post a Comment