Thursday, November 19, 2009

NO ACCOUNT BANK UNTUK BAYARAN YURAN PESERTA

Yuran peserta harus dijelaskan sebelum menyertai seminar untuk membolehkan kertas kerja peserta dimasukkan kedalam PROSIDING
sebelum atau pada 10 Disember 2009

No comments:

Post a Comment